Home

Szabad aktív klór határérték

Ivóvízszabványok előírásai - Wikipédi

 1. Szabad aktív klór: Vas: Enterococcusok: Szulfát: Vezetőképesség: növényvédelmi állomások információi alapján). A határérték az egyes peszticidekre külön-külön vonatkozik. Aldrin, dieldrin, heptaklór és heptaklór-epoxid esetében a határérték 0,030 µg/l. Összes peszticid Kötött aktív klór 3,0 mg/
 2. Szabad aktív klór - Klorid: 100 mg/l: Vas: 200 µg/l: Mangán: 50 µg/l: Nitrát: 50 mg/l: Nitrit: 0,1 mg/l: Ammónium: 0,2 mg/l: Összes keménység: 50-350 mg/l CaO: Vezetőképesség: 2500 µS/cm: pH: 6,5-8,
 3. tában oldott klór gázból, hipokloritokból, kloritokból, klórdioxidból adódik. Aktív kötött klórnak szokták nevezni a klór-a
 4. . 50,0 mg CaO/l 16
 5. Szabad aktív klór * mg/l 0.06 - Összes aktív klór * mg/l 0.15 - Kötött aktív klór * mg/l 0.09 3 * felhasznált fertőtlenítőszer: klór. Balázspuszta Komponens neve ég jellemző érték határértéke pH - 7.73 6,5-9,5 Ammónium mg/l 0.05 0.5 Nitrit mg/l nem kimutatható 0.

Vízminőség, vízkeménység - Fővárosi Vízműve

37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és ..

1. Szabad aktív klór 0,19 mg/L - 2020.01.14 Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Összes aktív klór 0,27 mg/L - 2020.01.14 Biharkeresztes Vízműtelep - Kimenő víz; 4110 Biharkeresztes, Temető u. 1. Kötött aktív klór < 0,1 mg/L 3 mg/L 2020.01.1 Vizsgált komponens Mértékegység Átlagérték Határérték* Szabad aktív klór mg/l 0,37 - Összes aktív klór mg/l 0,42 - pH - 7,47 ≥6,5 és ≤9,5 Fajlagos elektr. vezet őképesség (25 oC-on) µS/cm 551 2500 Kémiai oxigénigény (KOI ps) mg/l 0,59 3,5 m-lúgosság mmol/l 5,2 - Összes keménység mg CaO/l 16 Szabad aktív klór a hipoklóros-sav (HOCl), hipoklorition (OCl-) és oldott klórgáz (Cl 2) alakjában jelenlévő aktív klór. Kötött aktív klór az összes aktív klórnak a nem szabad aktív klórként jelenlévő része (klóraminok). Módszerek A mérési módszert a vizsgálandó minta aktív klórtartalmának előfordulási formáj KiegészítőkDokumentáció. A teszter a szabad aktív klór és bróm-szint,pH-érték, illetve megfelelő mérési eljárással a klórdioxid meghatározására alkalmas. A klórszintet 0,5- 5 mg/l értéktartományban méri. A skála osztása: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 5.0 Kötött aktív klór: Permanganát-index(KOIps) Zavarosság (10 000 m3) Szabad aktív klór: Vas : Enterococcusok: Szulfát: Vezetőképesség: Clostr.perfr. (sporák is) Trihalometánok: E. coli: Ps. aeruginosa: Összes szerves szén (TOC) Telepszám 22 °C-on : Mikroszkópos biológiai vizsgálat Coliform bakt. Mikroszkópos biológiai.

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok ..

 1. Ezt a szempontot tartjuk mi is szem előtt az ivóvíz fertőtlenítésekor. Jóval az engedélyezett határérték alatt maradva általában 0,1-0,2 mg/L közötti összes aktív klórtartalom mérhető a hálózaton. A szabad aktív klór koncentráció ennél értelemszerűen valamivel kisebb
 2. Határérték 201/2001 rendelet szerint Debreceni Vízmű I. Telep Kimenő víz; Szabad aktív klór - 0,2 mg/L 0,2 mg/L 0,22 mg/L 0,21 mg/L 0,26 mg/L 0,22 mg/L 0,21 mg/L 0,13 mg/L 0,24 mg/L Kötött aktív klór 3 mg/L 0,12 mg/L < 0,1 mg/L 0,12 mg/L - 0,12 mg/L 0,12 mg/L - 0,16 mg/L -.
 3. Paraméter Mértékegység Határérték Átlagértékek (2016) Klorid mg/l 100 24 Vas µg/l 200 16 Mangán µg/l 50 2 Nitrát mg/l 50 9 Nitrit mg/l 0,10 <0,03 Ammónium mg/l 0,20 <0,05 Összes keménység mg/l CaO 50-350 141 Vezetôképesség µS/cm 2500 488 pH - 6,5-8,5 7,5 Szabad aktív klór mg/l - 0,19 Arzén µg/l 10 1,5 Ólom μg/l 10 2,
 4. 5) A termék alkalmas az összes keménység, a pH, az összes szerves anyag, a szabad és kötött aktív klór és a klórozási melléktermékek mennyiségének csökkentésére. A termék kis ólomtartalmú (25 µg/l alatti) csapvíz esetén alkalmas annak határérték alá csökkentésére, de teljes eltávolítására nem

Klór. A klórgáz vizes oldatának alkalmazása révén kerül az ivóvízbe. Fertőtlenítő és fehérítő hatása közismert. Megkülönböztetünk szabad-, kötött- és összes klórtartalmat. Határérték. 3 mg/l (kötött és aktív Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór Mintavétel ideje Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő kötött aktív klór összes aktív klór szabad aktív klór Határérték, mértékegység: 3,0 mg/l mg/l mg/l számítás 0,05 0,05 2017.11.28 09.0901. Vízmű központ Tisza L. krt. 88. < 0,05 0,05 < 0,05 2017.11.28 09.3302. (a) Klóros vízfertőtlenítés esetén (klórgáz, Na-hypoklorit, klóroxid). Egyéb fertőtlenítőszerek esetén a határértékek kijelölése egyedi elbírálást igényel. Hidrogén-peroxid alapú vízfertőtlenítő-szerek alkalmazása esetén az ammónium határértéke (mind a töltő- mind a medencevízben): 8 mg/L, szabad és kötött aktív klór nem lehet jelen, és a pH 6,5 és. Szabad aktív klór: A hipoklóros sav (HOCl), hipoklorition (OCl - ) és oldott klórgáz (Cl 2 ) alakjában jelenlevő aktív aktív klór. Kötött aktív klór: Az összes klórnak nem szabad klórként jelenlévő része (klóraminok). A DPD-s fotometriás módszer elve: Az aktív klór dietil-p-fenilén-diaminnal (DPD) piros színű. 2 Szabad aktív klórformák ph függése A ph eltolódás csökkentése klórformák százalékban HOCl OCl- Cl2 Optimális ph tartomány ph eltolódás csökkentése, pufferkapacitás szerepe Ca(HCO 3 ) 2 + 2HCl CaCl 2 + H 2 O + 2CO 2 egyéb ph beállítási lehetőségek ph Kötött aktív klórformák NH 3 + HOCl = NH 2 Cl + H 2 O NH 2 Cl + HOCl = NHCl 2 + H 2 O NHCl 2 + HOCl = NCl 3 + H 2.

Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór Mintavétel ideje Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő kötött aktív klór összes aktív klór szabad aktív klór Határérték, mértékegység: 3,0 mg/l mg/l mg/l számítás 0,05 0,05 2017.08.29 09.2501. Vízmű központ Tisza L. krt. 88. 0,19 0,36 0,17 2017.09.25 08.3202. A szabad aktív klór, szabad aktív bróm, a pH-érték és a teljes lúgosság egyszerű és gyors mérésére alkalmas tesztcsík. A doboz tartalma: 50 db mérőcsík. ALTERNATÍV TERMÉKEK: - Klór/pH MINI teszter tablettás - külön is mérhető a klór és a pH - Klór/pH teszter tablettás - külön mérhető paraméterek, pontosabb méré Ivóvíz hálózat vizsgálati eredményei klór Mintavétel ideje Mintavételi hely Szeged, kivéve 07. Algyő kötött aktív klór összes aktív klór szabad aktív klór Határérték, mértékegység: 3,0 mg/l mg/l mg/l számítás 0,05 0,05 2020.11.24 01 Vízmű központ Tisza L. krt. 88. < 0,05 0,06 < 0,05 2020.11.2

Szabad aktív klór (mg/l) nincs határérték Arzén (µg/l) 10 Néhány kémiai jellemz ő pH: Értéke jelent ősen befolyásolja a kémiai és biokémiai folyamatok lefolyását. A vizek pH értéke közel semleges, vagy kissé lúgos tartományba esik. Permanganátos Kémiai oxigénigén Szabad aktív klór nincs határérték Klorid 100 mg/l Vas 200 µg/l Mangán 50 µg/l Nitrát 50 mg/l Nitrit 0,1 mg/l Ammónium 0,2 mg/l Összes keménység 50-350 mg/l CaO Vezetőképesség 2500 µS/cm pH 6,5-8,5 Néhány kémiai jellemző és szerepük Vas: Életfontosságú elem, a hemoglobin és az enzimek alkotórésze. Klorid NULLA-KLÓR P vízkezelő por az uszodavíz szabad-aktív klórtartalmának csökkentésére Dátum: 2003. 09. 23. Felülvizsgálva: 2015. 06. 01. Verzió: 7.401 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni

A klórt olyan mennyiségben kell adagolni, hogy a medencevízben az előírás szerinti szabad aktív klór tartalma 0,2-0,5 mg/l érték között legyen. Fertőtlenítés klór-dioxiddal. A klór-dioxidot fejlesztő és adagoló berendezést úgy kell kiválasztani, hogy az adagolandó klór-dioxid mennyisége a forgatott vízre. max. határérték: 0,4 mg/l DEWASIL: hidrogén-peroxidot mérünk, értéke 17 mg/l legyen Mivel mérjük? DINOX 03: Klór-dioxid mérőcsíkkal, vagy kolorimetriás teszterrel. DPD módszer esetén sza bad vagy kötött aktív klór jelenlétében a pontos méréshez Glycine reagenst kell alkalmazni klór koncentrációja az észlelési küszöb alá csökkent. Magasabb, a határérték négyszeresének megfelelő szennyezés esetén is a fogyasztási határértéken belüli értékeket mértünk. A MAUNAWAI® rendszer esetében egyedül a klorit-nál tapasztaltunk enyhe koncentráció növekedést, ami azonban a határérték alatt maradt. Veszélyes összetevők cimkézéséhez: Nátrium-hipoklorit, oldat % aktív klór, Nátrium-hidroxid A 125 ml űrtartalmat meg nem haladó csomagok címkézése A keletkező gőzt/permetet nem szabad beléle-gezni. 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések CK-érték Rövid idejű expozíciós határérték: olyan határérték.

A határérték a hőmérséklettől függ a 2. és 3. táblázatoknak megfelelően. korróziójának elkerülése érdekében a szabad aktív klór tartalmat 0,5 mg/l alatt kell tartani. Szabad klór < 0.5 mg/liter Összes vas < 0.2 mg/lite A Legionella génusz Gram-negatív baktériumok egy patogén csoportja, ami tartalmazza a L. pneumophila fajt is, ami legionellosist (minden olyan betegség, amit Legionella okoz) okozza, többek között a Legionárius betegség nevű pneumonia-típusú betegséget is, és egy Pontiac-láz nevű, enyhén influenza jellegű betegséget is.. A Legionellát ezüst festékkel, vagy cisztein. A maradék klór az ivóvíz néhány perces folyatásával, azaz a víz úgynevezett átszellőztetésével eltávozik. Ha ez nem nyugtat meg, egy aktív szénszűrővel rendelkező háztartási vízszűrő berendezéssel könnyedén orvosolhatod a problémát. Akkor nem kell tőle félni (spórák is) Vezetőképesség Szulfát 7 Enterococcusok Vas 13 Szabad aktív klór 6 Zavarosság(10 000 m3) Permanganát-index (KOIps) 13 Kötött aktív klór 5 pH Nitrit 12 Klorit 4 Nitrát Ammónium Keménység 3 Mangán Íz (HCO3) Lúgosság 2 Klorid Szag 11 Arzén 1 Alumínium Szín Megjegyzés Vízminőségi jellemző Megjegyzés.

Szabad klór Összes klór Laboratóriumi vizsgálatok adatai: 9564-KRR Vizsgált paraméterek Nátrium Vas Mangán Ammónium Nitrit Nitrát Klorid Szulfát Zavarosság fajlagos elektromos vezet5képesség Kötött aktív klór Mért érték: Mértékegység: Mért érték 140 <0.02 <0.02 < 1.00 120.8 8.7 7.87 0.31 825 <0.1 0.3 8.5 22.4 <0.1 mg/ nátrium-hipoklorit oldat 4,5% aktív klór A figyelmeztető mondatok H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét 50 MSZ 1484-5:1998 Klorit, maradék klórdioxid (klórdioxidos fertőtlenítés esetén) mg/L 0,20 US.Standard Methods 20th.Ed.1998 Szabad és kötött aktív klór mg/L 3,0 MSZ 448-25:1981 Paraméter Dimenzió Határérték Vizsgálati módszer Alumínium (g/L. 200 MSZ 1484-3: 2006 Ammónium. mg/L 0,50 MSZ ISO 7150-1:1992 Klori céllal felhasználni nem szabad. 3) A terméket 6 havonta legalább egyszer fertőtleníteni szükséges. Az aktívszén tartalmú szűrőtölteteket a hathavonta legalább egyszer ki kell cserélni. 4) A termék alkalmas a szabad és kötött aktív klór és a klórozási melléktermékek mennyiségének csökkentésére

Az ivóvízhigiénia fogalomkörét vizsgálva egyre szélesebb terület áttekintése szükséges. A témakörben a baktériummentesség, ezen belül is a legionella baktériumok kizárása újabb hangsúlyt kapott az ún. legionella-rendelet (49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet a legionella által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve létesítményekre vonatkozó. A medencevízben folyamatosan legalább 0,5 mg/l szabad aktív klór koncentrációt kell biztosítani (pH < 8,0 mellett). Ez nem minősül extrém magasnak, a hazai határérték 1,0 mg/l, de Amerikában 3,0 mg/l szabad aktív klórt is használnak a fürdők, aquaparkok, uszodák aktív klór Skin. Corr. 1B, H314 Aquatic Acute 1, H400 EUH031 amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides - 68955-55-5 273-281-2 - 1 - 5 % Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 A H mondatok teljes szövegét lásd a 16. fejezetben. 4. SZAKASZ: Els ősegély-nyújtási intézkedése

Ezek a szennyezőanyagok röviden: 0,2-0,5 mg/l oldott szabad aktív klór, ami a vízben lévő organikus anyagokkal további mérgező anyagokat az úgynevezett trihalometánokat alkot. Határérték feletti megjelenése az ivóvízben okozhat szív- és érrendszeri betegségeket, de felelős lehet daganatos betegségek és egyes allergiás kórképek (asztma, pollenallergia. Ssz. Település Szabad aktív klór Klorid Vas Mangán Arzén Nitrát Nitrit Ammónium összes keménység Vezető-képesség pH - 250 200 50 10 50 0,5 0,5 min. 50 max. 350 2500 6,5-9,0 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaO mS/cm - 1. Áporka 0,1 44 50 30 2,0 1,0 0,02 0,03 62 613 7,7 Vizsgálat megnevezése, mértékegysége Vizsgálat ideje Érték Határérték Megjegyzés Egyéb férgek, féregpeték [szám/l] Ütemterv szerint 0 0 [szám/l] Szabad aktív klór [mg/l] Ütemterv szerint 0,58 Szeszton (üledék) mennyisége [ml/l] Ütemterv szerint 0 0,10 [ml/l].

Video: A szabad aktív klór és brómszint illetve a pH-érték

Környezetegészségtan Digitális Tankönyvtá

 1. . 50 max. 350 2500 6,5-9,0 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l CaO mS/cm - 1. Áporka 0,1 49 65 10 1,0 1,0 0,02 0,03 81 601 7,6
 2. őségét a víztisztító berendezés javítja amennyiben eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat; a szabad aktív klór tartalmat csökkenti a kötött aktív klór tartalmat gyakorlatilag eltávolítja, vala
 3. Klór Cl2 7782-50-5 - 1,5 Magyar szabályozás: a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelettel (munkahelyi levegőben megengedett határérték) 8.2. Az expozíció ellenőrzése 8.2.1. Műszaki munkavédelmi intézkedések: Tartsuk be a kezelésre és tárolásra vonatkozó előírásokat. Tartsuk be a személy
 4. Oldott szabad aktív klór 0,2-0,3 mg/liter, ami a vízben lévő organikus anyagokkal további mérgező anyagokat az úgynevezett trihalometánokat alkot. Határérték feletti megjelenése az ivóvízben okozhat szív- és érrendszeri betegségeket, de felelős lehet daganatos betegségek és egyes allergiás kórképek (asztma.
 5. Összes aktív klór [mg/l] Ütemterv szerint 0,83 Összes trihalo-metán [µg/l] Ütemterv szerint 7,65 50[µg/l] pH [-] Ütemterv szerint 7,4 6,5-9,5 Pseudomonas aeruginosa szám [/100 ml] Ütemterv szerint 0 0 [/100 ml] Szabad aktív klór [mg/l] Ütemterv szerint 0,79 Szag [-] Ütemterv szerint
 6. A veszélyes anyag Határérték Határérték Klór ÁK (átlagos koncentráció): 1.5 mg/m 3 CK (csúcs koncentráció):1,5mg/m 3 • Expozició-ellen őrzések: A keverék csak rendeltetésének megfelel ő célra és módon használható. Alkalmazás a használati utasítás szerint
 7. d a töltő-

Vízminőségi adatok NYÍRSÉGVÍZ Zrt

Aktívszéncseréje hamarosan (összes aktív klór: <0,06 -> 0,80 mg/l) Aktívszénelőtt nem meglepő a 2 mg/l szabad aktív klór, mivel a széntöltet feletti tér is reakciótér AOX: 20-40 µg/l, THM: 5-10 µg/ Aktív klór (szabad) MSZ Aktív klór (összes) MSZ 448-25:1981 Oldott oxigén MSZ EN 25814: 1998 pH MSZ 1484-22:2009 Szín MSZ EN ISO 7887: 1998 Szag MSZ 448-35:1965(visszavont szabván Fajlagos elektromos vezetöképesség (200C) MSZ EN 27888: 1998 Kémiai oxigénigény (KOI ps) MSZ 448-20 : 1990 Ammónium MSZ ISO 7150-1:1992 Nitri Aktív Cl (%): >= 0.25 - <1 . Veszélyességi kategóriák: Aquatic Chronic 3 . 2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás . Megjegyzés: A nátrium-hipoklorit hivatalos osztályozása 67/548/EGK szerint. Az alábbi osztályozás és címkézés 25% feletti szabad klór tartalmú nátriumhipoklorit oldatra vonatkozik. A Klór Cl2 7782-50-5 - 1,5 Magyar szabályozás: a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelettel (munkahelyi levegőben megengedett határérték) 8.2. Az expozíció elleni védekezés Műszaki munkavédelmi intézkedések: Tartsuk be a kezelésre és tárolásra vonatkozó előírásokat. Tartsuk be a személyi higiéniár Csapvizeinkben, amelyet a városi vezetékrendszerből kapunk, nagy eséllyel van 0,2-0,3 mg/l oldott szabad aktív klór, amelyet a vízművek adagolnak a vízbe, hogy a károkozó baktériumokat semlegesítsék

KOD,NEV 121042,Acenaftén 121033,Acenaftilén 158833,Acetoklór 167671,Aklonifen 156671,Aktínium 156680,Aktív klór 155816,Alaklór 121923,Aldrin 132721,alfa,béta-Endoszulfán 155825,alfa-endoszulfán 121978,Alfa-HCH 168078,alfa-Hexabróm-ciklododekán, (HBCDD) 159964,Alga biomassza 111522,Alumínium 156727,Alumínium (oldott) 164094,Ametrin 133119,Ammónia 156754,Ammónia-ammónium. A határérték feletti eredményekről azonnali jelentést Kötött aktív klór 18234 100 Policiklusos aromás szénhidrogének 416 100 mivel a szabad klórral klór-amint képez. Ammónium mentesítésre alapvetően 4 technológia áll rendelkezésre: a törésponti klórozással történő. Aktív Cl (%): >= 0.25 - <1 Veszélyességi kategóriák: Aquatic Chronic 3 2.1.2. A 67/548/EGK irányelv szerinti osztályozás Megjegyzés: A nátrium-hipoklorit hivatalos osztályozása 67/548/EGK szerint. Az alábbi osztályozás és címkézés 25% feletti szabad klór tartalmú nátrium-hipoklorit oldatra vonatkozik Szabad aktív klór Kötött aktív klór Összes aktív klór Coliform szám Telepszám 22 °C-on Telepszám 37 °C-on Szín Szag Íz Zavarosság pH Fajl. elektromos vezetõképesség M-LUGOSSÁG Összes keménység Nátrium Kálium Vas Mangán Ammónium Cianid 15,4 < 0,2 < 0,2 <0,2 0 0 1 61 0 0 0 színtelen Szagtalan megszokott nak megfelelõ.

Nátrium-hipoklorit oldat aktív klór 231-668-37681-52-901-2119488154-34 EUH031 Skin Corr. 1B (H314) Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről. A keletkező por, vagy gőzt nem szabad belélegezni. Váratlan esemény során, zárt területen viseljen Munkahelyi légtér-expozíciós határérték, ha rendelkezésre áll: Összetevő (k. Az elmúlt időszakban több, az ivóvíz minőségét kifogásoló lakossági jelzés is érkezett az önkormányzathoz. A Heves Megyei Vízmű Zrt. a polgármesteri hivatal érdeklődésére közölte: az ivóvíz klórtartalma határérték alatti, az íz- és szagproblémák elkerülése érdekében pedig mechanikus tisztítást és hálózatöblítést végeznek

Eddigi méréseik alapján a kötött és szabad aktív klór, illetve az egyéb klórozási melléktermékek nem, vagy határérték alatti tartományban voltak kimutathatók. Közösségi funkciók . További cikkek a rovatból. Bölcsődei díj: 40 ezer forintig a Kincstár fizeti • Forrás: szerves anyagok és aktív klór reakciója • Határérték: Az EU -s határérték fele, azaz . 50 µg/l a fogyasztási pontokon. Fertőtlenítési melléktermékek • A THM képződést befolyásolja: A szerves anyagok koncentrációja A szerves anyagok minőség CHLOROMAT Típus: 9184 Aktív és szabad klórtartalom mérésére vízben • Aktív klórtartalom (HOCl) vagy össz-sza- bad klór (HOCl+ClO-) mérésére, kialakí- tástól függően • A klór-aminok jelenléte a mérést nem be- folyásolja • Minimális fenntartási költség • Gyors válaszid ő • Nagy érzékenység, mely hatékony ma-. A terméket nem szabad csatornába, talajvízbe, felszíni vizekbe engedni. Munkahelyen megengedett levegő koncentráció határérték: Klór: CK-érték: 1,5 rövid távú toxicitás: Daphnia magna (48 óra): LC50 = 0,141 mg aktív klór/l Rövid távú toxicitás halakra: Édesvizi halak: LC50 = 0,06 mg/l Tengeri halak: LC50 = 0,032. Biocid hatóanyag: Nátrium hipoklorit. A termék aktív klórtartalma: kb. 5 %. Összetevők: < 6 % nátrium-hipoklorit, aktív klór kb. 5 %, 5-15 % anionos felületaktív anyag, 1 % nátrium-hidroxid. Illatanyagot tartalmaz. Xi Irritatív Kockázati mondatok: R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. R38 Bőrizgató hatású

aktív klór tartalmát biztosítja. Foglalkozásszer ű felhasználók részére. • A forgalmazó adatai: Neve: INNOVENG 1 Kft. www.innoveng1.hu Címe: 1114 Budapest, Szabolcska utca 5. Telefonszáma: Tel/fax: (1) 365-26-71 E-mail címe: webmester@innoveng1.h S 23 A keletkez ő permetet nem szabad belélegezni *Egyedi határérték C maró, R 34 C ≥ 25 % Xi irritatív, R 36/38 10 % ≤ C < 25 % aktív klór tartalmú vegyszerek, stb.) távol tartva. Fagyástól és sugárzó h őtől védend ő, jól szell őztetett helyen tárolandó Munkahelyen megengedett leveg ő koncentráció határérték: Klór (CAS-szám: 7782-50-5) CK-érték: 1,5 mg/m3 Az adatokat az érvényes rendelet alapján adtuk meg. [25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról.] DNEL-érték határérték feletti vízben részesülők száma (kivétel Komárom-Esztergom és Nógrád megye) Szabad aktív klór 1592 986 Kötött klór 1592 986 Összesen: 13588 10261 Vizsgálatok száma. Mintavételek tervezése: alakulatok kapcsolattartói abszolút együttműködők, a.

 • 424 irish pub nyíregyháza.
 • Keres szinoníma.
 • Legjobb iptv.
 • Anne of green gables 4.
 • Cafe frei debrecen.
 • Szemműtét utáni lábadozás.
 • Zoggs Predator Polarized Ultra.
 • Szabadtéri kondipark újpest.
 • Begörbült lábujj.
 • Elektronikus levéltári portal.
 • Hot dog debrecen.
 • Préri étterem napi menü.
 • Csepela jánosné történelem munkafüzet 7 megoldókulcs.
 • Angol kérdőszavak táblázat pdf.
 • Mine imator tutorial.
 • Minecraft fishing house.
 • Doktor lézergravírozás.
 • Csillagos versek gyerekeknek.
 • LEGO Classic építési útmutató.
 • Lecsókolbász főzése.
 • Korányi hospice.
 • Scitec sótabletta.
 • Tündérkert debrecen pallag.
 • Kincsem park közelgő események.
 • Stevia étcsokoládé.
 • Ez a máv már nem az a máv.
 • Columbo 1. évad 2. rész.
 • Koreai étterem házhozszállítás.
 • Versace oszlop.
 • Crazyshop.
 • Mkv hangsáv cseréje.
 • Roshumba Williams.
 • Basin r csemegekukorica.
 • A versailles i kastély film.
 • Esküvő olaszországban.
 • Hasselblad camera.
 • Egyetemi nyílt napok 2019.
 • Higgins magnum wiki.
 • Gaara full name.
 • Szekszárdi friss állások.
 • Hévíz egregyi utca.